Janusz Ryba 602 712 799

Wojciech Ryba 501 317 308

e-mail: behapowiec@op.pl

BHP

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy:

  • - kompleksową obsługę zakładów - zgodnie z Art. 237 §2 Kodeksu Pracy,
  • - szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup stanowisk,
  • - opracowywanie dokumentacji powypadkowej (ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku),
  • - kontrole i analizy stanu BHP,
  • - audyty BHP wg norm serii 18000,
  • - analizy techniczne i oceny zgodności maszyn,
  • - współpracę i reprezentowanie przed organami kontroli państwowej (Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego),
  • - udział w opracowywaniu ocen ryzyka zawodowego, instrukcji i procedur,
  • - współpracę z akredytowanymi laboratoriami w zakresie badań środowiska pracy,
  • - organizację szkoleń specjalistycznych.

Janusz Ryba 602 712 799

Wojciech Ryba 501 317 308

e-mail: behapowiec@op.pl

BEHAPOWIEC S.C. profil G+

Janusz Ryba & Artur Ryba & Wojciech Ryba

ul. Przemysłowa 3C

63-700 Krotoszyn

BEHAPOWIEC SZKOLENIE S.C. profil G+

Janusz Ryba & Artur Ryba & Wojciech Ryba

ul. 1 Stycznia 4

63-700 Krotoszyn

BEHAPOWIEC S.C. © 2018